Rekrytointimarkkinointi – 19.9.2019

Koulutuspäivän sisältö

Koulutuspaikka

Huone Kamppi
Malminkatu 30 
00100 Helsinki

8:30

Aamupala

9:00

Rekrytointimarkkinointi pähkinänkuoressa: miksi, mitä, kenelle ja miten?

 

Ensimmäisen yhteisen tuntimme aikana saat hyvän perusymmärryksen rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamarkkinoinnin peruskäsitteistä ja luomastani 4K’n mallista, jonka avulla hahmotat rekrytointimarkkinointia selkeänä kokonaisuutena. Käymme läpi markkinoinnin näkökulmasta tarkasteltuna 

1. kohderyhmäajattelun tärkeyttä (candidate profiles), 

2. kanavia (channels), 

3. konseptiajattelua (concept thinking) ja 

4. keskeisiä tavoitteita ja mittareita (KPI’t).

10:00

Workshop

 

Työstetään ja sparrataan ideoita yhdessä oman organisaation rekrytointimarkkinointisuunnitelman pohjaksi

Tässä osiossa sovellamme aiemmin opittua ajattelumallia omalle organisaatiolle soveltuvan rekrytointimarkkinointisuunnitelman luomiseen ja opimme samalla toinen toisiltamme. Osallistujat voivat työstää markkinointisuunnitelmaa itsenäisesti koulutuspäivän jälkeen kouluttajan jakamia verkkotyökalupohjia ja -materiaaleja hyödyntäen. Vakioitu suunnittelu- ja toteutusmalli mahdollistaa koulutuspäivän jälkeisen konsultoinnin ja suunnittelu- ja toteutustyön hankinnan myös myöhemmän tarpeen mukaisesti.

12:00

Lounas ja yhteistä sparrailua

13:00

Omat työntekijät osana rekrytointimarkkinointia

 

Tässä osiossa saat käytännön vinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä siihen, miten osallistat johdon, esimiehet ja/tai henkilöstön mukaan tekemään rekrytointi- ja työnantajamarkkinointia arjessa. Avainsana on hyvä ohjeistus, matala kynnys ja vapaaehtoisuus. Saat perusteluita ja argumentteja mm. siihen, miksi rekrytointimarkkinointi on jokaisen asia sekä siihen, mitä jokainen voi tehdä omassa työssään minimissään sen eteen, että yrityksenne löytää, houkuttelee ja sitouttaa parhaat tekijät myös tulevaisuudessa. 

Käymme läpi useita konkreettisia esimerkkejä sekä nuorten ammattilaisten rekrytointeihin erikoistuneen rekrytointiyhtiön sekä nopeasti kasvavan markkinointitoimiston arjesta sekä useista pk-yrityksistä. Lisäksi tutustumme tarkemmin muutamaan työnantajalähettiläskampanjaan erityisesti sisällöntuotannon ja -jakelun kulmasta sekä juttelemme muutamasta työvälineestä, joiden avulla pystyt madaltamaan henkilöstösi kynnystä osallistua työnantajamarkkinointiin.

14:00

Digitaalisen markkinoinnin kanavat ja keinot

 

Omistettu, ansaittu ja ostettu media – mitä ne ovat, miten niitä hyödynnetään ja mihin minun pitäisi fokusoida? 

Miten ja mihin tarkoitukseen käytän eri digikanavia sekä millaista sisältöä, ylläpitoa tai jakelua kanavat tarvitsevat? Onko Facebook kuollut rekrytointimarkkinoinnissa? Löytyvätkö z-sukupolvet enää somekanavista? Ketä tavoitan tänä päivänäLinkedInistä ja millä keinoilla? Mikä on vertaisverkostojen merkitys? Käymme läpi esimerkkejä sekä Suomesta että Euroopasta. 

Käsittelemme lisäksi työnantantajasivun suunnittelua ja toteutusta pääpiirteissään: 

  • Työelämä- ja hakijasivun luomisen edellytykset ja perusymmärrys (esimerkkeinä WordPress-kevytsivu ja online-pohjainen työnantajamarkkinointisivu + kandihallintapalvelu Teamtailor)

Työelämämediat ja ilmoittelu: 

  • Oikotie, Monster, Duunitori, Tuudo ja muut Suomen markkinoilla toimivat työpaikkailmoittelusivustot pähkinänkuoressa
  • Oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanavat 
  • Työnantajien arvostelusivustot esim. Glassdoor, Tunto jne.

15:00

Oppilaitos-, koulu- ja kiltayhteistyö

 

Miten saan kiinni yhä nuoremmat tulevaisuuden talentit oppilaitos- ja opiskelijaympäristöstä? 

Pian valmistuvat ja juuri valmistuneet osaajat kiinnostavat lähes kaikkia työnantajia, ja yrityksissä ollaan valmiit rekrytoimaan yhä nuorempia ja vähemmän kokemusta omaavia tekijöitä oppimaan ja kehittymään yritykseen. Mutta miten ja mistä kanavista tavoitat milleniaalit ja z-sulupolven? Millainen sisältö heitä kiinnostaa ja hyödyttää esimerkiksi opintojen aikana? Miten onnistut saamaan heidän huomioinsa ja pystyt tuottamaan heille lisäarvoa työelämään? Miten aloitat amk- ja yliopistoyhteistyön joko oppilaitosten tai opiskelijajärjestöjen kanssa? 

Tutustumme käytännön esimerkkien kautta myös erilaisiin ura- ja opiskelijatapahtumiin sekä promootiokonsepteihin sekä pohdimme vaihtoehtoisesti osallistumista valmiiseen tapahtumaan tai oman tapahtuman luomista ja markkinointia. Osiosta jää osallistujalle listaus keskeisistä ura- ja opiskelijatapahtumista sekä checklist, mitä on hyvä huomioida osallistumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

15:45

Yhteenveto ja pikakertaus päivän aiheista

16:00

Päivä päättyy

Hinta

Yksittäinen koulutuspäivä 950 euroa.
Koulutuskokonaisuus pakettihinta (seitsemän päivää) 5 320 euroa.

Koulutuksen hintaan sisältyy:
koulutus tarjoiluineen sekä koulutusmateriaali digitaalisessa muodossa. Hintoihin lisätään alv. 24%.

Kouluttaja Päivi Lehtonen

Päivi Lehtonen on markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut rekrytointi- ja työelämämarkkinointiin.  Hän on toiminut yrittäjänä 15 vuoden ajan, ja tehnyt tai ollut mukana tekemässä rekrytointipäätöksiä yli 1000 henkilön volyymilla.