Rekrytointiprosessin kokonaiskuva – 18.9.2019

Koulutuspäivän sisältö

Koulutuspaikka

Huone Kamppi
Malminkatu 30
00100 Helsinki

8:30

Aamupala

9:00

Rekrytoinnin tavoitteet ja mittarit

 
 • Rekrytointitarpeen ja työssä menestymisen kriteerien määritely
 • Organisaation osaajastrategia rekrytointien ohjaajana
 • Rekrytoinnin määrälliset ja laadulliset mittarit

10:30

Erilaiset rekrytointiprosessit ja rekrytointiprosessin kuvaaminen

 
 • Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia rekrytointiprosesseja
 • Organisaatiolle sopivan rekrytointiprosessin laatiminen
 • Prosessikuvauksen laatiminen: vaiheet, roolit, etenemislogiikka
 • Palautteen kerääminen ja rekrytointiprosessin jatkuva parantaminen

Workshop: Prosessikuvaus oman organisaation rekrytointiprosessista

12:00

Lounas

13:00

Rekrytoinnin johtaminen ja rekrytoinnin eri vastuuhenkilöt

 
 • Rekrytoijan ja rekrytoivan esimiehen välinen yhteistyö ja työnjako
 • Rekrytointiin liittyvät päätöksentekopisteet ja niiden vastuutus
 • Rekrytoinnin riittävä resursointi: kalenterointi ja ajankäytön suunnittelu
 • Kumppanuudet rekrytoinnin läpiviennissä (rekrymediat, suorahaku, jne)

Workshop: Rekrytoinnissa mukana olevien tahojen listaus (stakeholder mapping)

14:15

Kahvi/tee

14:30

Rekrytoinnin kehityskohteiden tunnistaminen ja tavoitteellinen kehittyminen

 
 • Osaamiseen liittyvät kehitystarpeet ja rekrytointiosaamisen kehittäminen
 • Teknologiaan ja työkaluihin liittyvät kehitystarpeet
 • Ehdokkaan tai rekrytoivan esimiehen saamaan palveluun liittyvät kehitystarpeet
 • Kumppanien käyttöön tai ohjaukseen liittyvät kehitystarpeet
 • Rahan ja ajan järkevämpään käyttöön liittyvät kehitystarpeet
 • Parempien henkilövalintojen tekeminen: virhelähteiden tunnistaminen

Workshop: oman organisaation kehityskohteiden tunnistaminen

16:00

Päivä päättyy

Hinta

Yksittäinen koulutuspäivä 950 euroa.
Koulutuskokonaisuus pakettihinta (seitsemän päivää) 5 320 euroa.

Koulutuksen hintaan sisältyy:
koulutus tarjoiluineen sekä koulutusmateriaali digitaalisessa muodossa. Hintoihin lisätään alv. 24%.

Kouluttaja Juho Toivola

Juho on johtanut rekrytointia mm. Finnairilla ja Elisalla. Hän on toiminut pitkään suorahakukonsulttina ja henkilöarviointipsykologina. Hän on rekrytoijien täydennyskouluttaja.

Juho on laillistettu psykologi ja hänellä on psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti.