rekrytointiviestintä

Hakijakokemus kehittää Solitan rekrytointia

Posted on

Kirjoittaja: Kati Kitti Keskustelimme muiden HR- ja rekrytoinnin ammattilaisten kanssa hakijakokemuksen tärkeydestä ja hakijapalautteen keräämisen automatisoinnista #HRU Helsinki -tapahtumassa toukokuussa. Olimme yhtä mieltä siitä, että hakijakokemuksella on merkitystä yritysten työnantajakuvaan ja rekrytoinnissa onnistumiseen erityisesti pitkällä aikajänteellä. Silti vielä vain harva yritys Suomessa kerää palautetta rekrytoinnistaan ja vielä harvempi tekee sitä systemaattisesti. Kirjoitin keskustelun pohjalta englanninkielisen postauksen LinkedIN:iin, josta löytyy myös […]

rekrytointiviestintä

Ehdokasviestinnän neljä likaista legendaa

Posted on

Kirjoittaja: Juho Toivola Rekrytointiin liittyvä ehdokasviestintä on periaatteessa helppo laji: viesti niin paljon kuin pystyt, niin nopeasti kuin pystyt. Tämän yksinkertaisen periaatteen toteuttamista vaikeuttavat kuitenkin ehdokasviestinnän neljä likaista legendaa, joihin moni työelämässä tuntuu uskovan. Nämä legendat elävät erityisen vahvasti rekrytoivien esimiesten keskuudessa, mutta välillä näihin törmää myös rekrytoijien suusta kuultuina ”totuuksina”. 1. Viestintä tapahtuu kaikille […]