REKRYTOINTIAKATEMIA TIETOSUOJASELOSTE

Timanttia Consulting Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi sekä huolehtimaan palveluidensa tietoturvasta. Tämä tietosuojaseloste koskee Rekrytointiakatemia -verkkosivuston käyttäjien, Rekrytointiakatemian koulutuksiin osallistujien sekä potentiaalisten osallistujien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat sen yhteystiedot
 • Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on
 • Mihin tietoja siirretään
 • Mihin tietoja luovutetaan
 • Miten tiedot suojataan
 • Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia

Kuka on rekisterinpitäjä?

Timanttia Consulting Oy

Erottajankatu 9 A, 3.krs, 00130 Helsinki

Y-tunnus: 2812959-4

Yhteyshenkilö: Kirsi Laine, kirsi.laine(at)timanttia.fi, puh. +358 44 505 1896

Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Koulutukseen osallistuvan nimi, titteli, työnantajan nimi, yhteystiedot, tilatut palvelut, laskutustiedot, palautteet, mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavalio sekä muut mahdolliset koulutukseen osallistuneen vapaaehtoisesti antamat tiedot.
 • Potentiaalisen osallistujan nimi, titteli, työnantajan nimi ja yhteystiedot.

Keräämme koulutukseen osallistuvan tiedot häneltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä. Potentiaalisen osallistujan tiedot keräämme julkisista lähteistä, kuten yritysten nettisivuilta tai ammatillisista profiileista, kuten LinkedInista.

Lisäksi saatamme kerätä verkkosivuston käyttäjistä tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Emme yhdistä evästeillä kerättyjä tietoja osallistujan verkkosivustolla antamiin tietoihin.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Koulutuspalveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen koulutuspalvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Markkinointi voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit halutessasi vastustaa käsittelyä milloin tahansa.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme koulutukseen osallistuneen tietoja koulutuskokonaisuutta seuraavaan vuoden päättymiseen saakka. Tämän jälkeen karsimme tietoja ja säilytämme tyypillisesti tiedot nimestä, tittelistä, työantajasta ja yhteystiedosta sekä tiedon koulutukseen osallistumisesta tulevien koulutusten markkinointia varten. Potentiaalisten osallistujien osalta säilytämme myös em. tiedot. Säilytämme tietoja niin pitkään kuin tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä, etkä ole kieltänyt markkinointia tai vaatinut tietojesi poistamista.

Huomioithan, että voimme säilyttää tietoja, jos ne ovat tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Suomessa tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytensä, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

Mihin tietoja siirretään?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Mihin tietoja luovutetaan?

Emme luovuta tietoja kolmansille muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Koulutuskumppanit: Voimme suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi kumppaneille, joita käytämme Rekrytointiakatemian koulutusten toteuttamisessa. Kouluttajayritykset ovat kulloinkin luettavissa nettisivuilta kouluttajan esittelyn yhteydessä.

Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste julkaistiin 13.5.2019.